Vypracovanie projektovej dokumentácie vetrania a klimatizácie v stupni pre :

   - územné rozhodnutie (DÚR)
   - stavebné povolenie (PSP)
   - realizačný projekt (RP)
   - projekt skutočného vyhotovenia (PSV)

Posúdenie jestvujúcich zariadení

Cenové a technické návrhy, projektová príprava

Technické poradenstvo
Projekčná činnosť od roku 1998
Ing. Ľubomír Klimo
autorizovaný inžinier
VETRANIE A KLIMATIZÁCIA
adresa : Ľubľanská 2982/7, 01008 Žilina
mobil : 0948 220 275   e-mail : info@LKlimo.sk
IČO : 42348005   DIČ : 1079903605
právna forma : slobodné povolanie
  © LKlimo 2013